Acadèmia local Cisco

Una Acadèmia Local és una institució educativa que ensenya el curriculum del programa a estudiants.L’IES Sant Vicent Ferrer és un Centre Certificat per CISCO com Local Academy Network per tant està capacitat per a la formació d’alumnes en el programa CNAP que és el pas previ indispensable per obtindre el Certificat Oficial de CISCO CCNA.

El fet que aquest institut siga una acadèmia local de CISCO, permet que els nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de sistemes informàtics (ASI) obtinguen els beneficis que això comporta, com per exemple, la possibilitat d’obtindre el títol de Tècnic en xarxes de CISCO (CCNA) molt valorat professionalment.

Són pocs els instituts de secundària que poden disfrutar del privilegi d’ésser acadèmia local CISCO al llarg de tota la C.V. i l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí n’és un d’ells. Es pot consultar el llistat complet de centres d’Espanya al següent enllaç:

Per tant, als alumnes se’ls ofereix la possibilitat d’obtindre certificacions amb reconeixement internacional en la indústria de telecomunicacions, així com obtindre el seu títol reglat o acreditació professional.

CISCO NETWORKING ACADEMY
El programa “Cisco Networking Academy” ensenya a estudiants les habilitats que necesiten per dissenyar, instal·lar i mantindre xarxes de informació. L’objectiu de CISCO consisteix en proporcionar gratuïtament material didàctic en format web i facilitar l’ensenyament pràctic amb equips electrònics de comunicació (routers i switches) iniciant des d’un nivell bàsic fins a un nivell avançat per realitzar les pràctiques què es plantegen als continguts.

L’ús d’aquest material didàctic suposa l’ avantatge d’estalviar-se la feina de crear i mantindre al dia el temari a partir de bibliografies o qualsevol altre mitjà habitual i poder comptar amb equips electrònics específics (routers i switches) perquè els alumnes practiquen a classe, implica una gran diferència respecte a cursos on no es disposa d’aparells electrònics específics de comunicació.

Les classes estan basades en una introducció teòrica seguint el programa de CISCO amb presentacions realitzades pel professor, seguit d’una aplicació pràctica dels continguts explicats. Les pràctiques es realitzen amb el simulador (packet tracer de CISCO) on es poden dissenyar complexos casos pràctics i també amb la interconnexió, configuració d’equips de comunicació de xarxes (routers i switches)

CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Aquest és el curs fonamental que prepara els candidats a orientar la seua carrera professional cap a infraestructures de xarxes i comunicacions en Internet. També és un curs apte per futurs o actuals professionals que, tot i haver optat per altres especialitats de la informàtica com el desenvolupament de programari o sistemes, desitgen tindre una sòlida base de coneixements de xarxes (al cap i a la fi, la majoria del programari i sistemes funcionen huí en día en xarxa).

Et pot agradar...