Comenius Project

EL NOSTRE CENTRE A EUROPA

 


Pictures of 1st meeting:
Recanati (Italy)

Pictures of 2nd meeting:
Chalkidona (Greece)

Pictures of 3rd meeting:
Burgas (Bulgaria)

More pictures in an ebook
IES_ebook

Pictures of 4th meeting:
Algemesí (Spain)

PROJECTE COMENIUS (blog)

El nostre centre està participant en un projecte europeu anomenat Comènius junt amb altres centres de la Comunitat Europea de Polònia, Bulgària, Itàlia i Grècia. El mencionat projecte es realitzarà al llarg dels cursos 2009/10 i 2010/11 per un grup de 24 alumnes que actualment es troben cursant  1r i 2n d’ESO.
L’objectiu del projecte és donar a conèixer el nostre centre, ciutat i costums a la resta d’Europa i compartir experiències amb alumnat estranger, cosa que faran  recopilant tota mena d’informació i construint un blog que estarà a disposició de tots el participants en tres llengües: valencià, castellà i anglès.
Al llarg del període que dura el projecte, l’alumnat realitzarà diverses trobades al païssos participants:  en gener de 2010 anirem a Itàlia, en abril visitarem Grècia. al curs vinent, en setembre, ens vorem a Bulgària, en gener de 2011 vindran a Algemesí i, finalment, en maig es farà la clausura del projecte a Polònia.
Esperem que aquesta experiència resulte molt positiva, ja que l’alumnat ha acollit el projecte amb molta il.lusió.

COMENIUS PROJECT (blog)

Our school (IES Sant Vicent Ferrer , in Algemesí, Valencia, Spain) is participating in an European Project called Comenius with other schools of European Community as Poland, Bulgaria, Italy and Greece.  This project  will be carried out  since January-2010 until May-2011 for 24 students that are in 1th and 2nd level of ESO (Obligatory Education High School). They are between 12 and 13 years old.
This project have been made in order to show our European partners how are our school, city and customs, and to share experiences with foreign students obtaining all type of information and making a blog opened to all the group in three languages: Valencian , Spanish and English.
During the project’s period students will do some meetings in the partners’ Countries: in January-2010 we’re going to Italy, in April-2010 we will visit Greece. Next academic year, in September-2010 we’ll meet in Bulgaria, in January-2011 the group will came to Algemesí and, finally, in May 2011 we’ll close the project in Poland. We hope that this experience will be very positive, even though the project has been well received . Students are thrilled.

PROYECTO COMENIUS (blog)

Nuestro centro está participando en un proyecto llamado Comenius junto con otros centros de la Comunidad Europea de Polonia, Bulgaria, Italia y Grecia. Dicho proyecto se llevará a cabo durante los cursos 2009/10 y 2010/11 por un grupo de 24 alumnos que actualmente están cursando 1º y 2º de ESO.
El objetivo del proyecto es dar a conocer nuestro centro, ciudad y costumbres al resto de Europa y compartir experiencias con alumnos extranjeros recopilando toda clase de información y confeccionando un blog que estará a disposición de todos los participantes en tres idiomas: valenciano, español e inglés.
A lo largo del período que dura el proyecto los alumnos realizarán varios encuentros en los países participantes: en enero de 2010 iremos a Italia, en abril visitaremos Grecia. El curso siguiente, en septiembre nos veremos en Bulgaria, en enero de 2011 vendrán a Algemesí y, finalmente, en mayo se hará la clausura del proyecto en Polonia.
Esperamos que esta experiencia resulte muy positiva, ya que los alumnos ha acogido el proyecto con mucha ilusión.

Et pot agradar...