Apunts 1r Batxillerat Física i Química

1er Batxillerat Física i Química

PROGRAMES-GUIA
NOVA EDICIÓ 2016

SUBSTITUEIXEN EL LLIBRE DE TEXT 

Guions
 Pràctiques
Presentacions

Portada

PORTADA FÍSICA I QUÍMICA 1r

Complements

ANNEX GENERAL

Magnituds físiques

0. MAGNITUDS, MESURES I IMPRECISIONS

Teoria atomicomolecular  1. TEORIA ATOMICOMOLECULAR

Llei de Boyle
Densitat de l’aire

La quantitat de substància
Càlculs estequiomètrics 2. CÀLCULS ESTEQUIOMÈTRICS 

Dissolucions

Magnesi-HCl
Gràfica pressió vapor

 

Termoquímica 3. TERMOQUÍMICA

 

Espontaneïtat de les reaccions químiques 4. ESPONTANEÏTAT

 

 

Formulació inorgànica

5. FORMULACIÓ INORGÀNICA

 Exercicis d’examen

Solucions

 

 

Cinemàtica  6. CINEMÀTICA Caiguda lliure
Dinàmica  7. DINÀMICA Atwood
Energia i treball  8. ENERGIA I TREBALL
Camp elèctric i corrent  9. CAMP ELÈCTRIC I CORRENT

Et pot agradar...