Apunts 2n Batxillerat Química

 2n Batxillerat Química

 

Unitat

PROGRAMES-GUIA
NOVA EDICIÓ 2016

SUBSTITUIXEN EL LLIBRE DE TEXT

Materials 
complementaris
PAU i altres

Presentacions
  
INTRODUCCIÓ SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS I CALENDARI D’EXÀMENS
Portada  PORTADA QUÍMICA 2n
Complements ANNEX GENERAL
Repàs FQ de 1r 0. REVISIÓ D’ESTEQUIOMETRIA Redox-Estequiometria Càlculs estequiomètrics
Formulació orgànica

3. FORMULACIÓ ORGÀNICA

Repàs formulació

Solucions

Formulació orgànica

Àtoms i periodicitat

1. ESTRUCTURA ATÒMICA

   Models atòmics

Taula periòdica

Taula periòdica dinàmica

Enllaç químic 2. ENLLAÇ QUÍMIC    Enllaç químic
Termodinàmica

3a. TERMODINÀMICA QUÍMICA

 Termoquímica

Termodinàmica

Efecte hivernacle

Cinètica

4. CINÈTICA QUÍMICA

  

Cinètica química

La capa d’ozó

Equilibris

5. EQUILIBRI QUÍMIC

   Equilibri químic
Àcids-Bases

6. EQUILIBRIS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

Pràctica VINAGRE 

Àcids i bases

Transferència de protons

Precipitació

7. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

   Precipitació
Redox

8. REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA ELECTRÒNICA

   Reaccions redox
Reaccions orgàniques

9. QUÍMICA DEL CARBONI

   Química orgànica
GAUDINT LA QUÍMICA Guia de pràctiques a la Facultat  
PROVES D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT 

Estructura exàmens PAU LOMQUE 2017

Exàmens de Química PAU 2010-2014

Enunciats i solucions Química PAU (a la web)

Et pot agradar...