Dep. Física i Química

Aquesta pàgina té com a finalitat acostar-vos un poc més al món de les ciències fisicoquímiques, matèries que imparteix el nostre departament didàctic. El nostre principal propòsit és fer que l’estudi de les àrees de Física, Química, Física Aplicada, Tècniques de Laboratori i Ciències per al Món Contemporani, us resulte molt més fàcil i interessant. A través de diferents enllaços a pàgines de tota la xarxa us posarem en contacte amb el bo i millor de la ciència actual, us facilitarem l’accés a les principals institucions científiques del país i d’arreu, per tal que conegueu com es fa ciència avui dia.

A més, també anirem posant a la vostra disposició, en etapes successives, tots els materials didàctics que elabore el departament per als diferents nivells i en cursos successius, en forma d’apunts, activitats de repàs, problemes i qüestions, pràctiques de laboratori, etc. Naturalment estarem oberts a que feu els vostres suggeriments per tal d’enriquir i mantenir actualitzat el contingut d’aquesta pàgina.

També trobareu la programació didàctica completa del departament per a cada curs, igual com altres escrits, articles o documents elaborats pel professorat. Esperem que us siga de profit i que col·laboreu amb les vostres aportacions i suggeriments, que podeu enviar a l’adreça adjunta.

depfisiquimica@iessantvicent.com

Activitats

Et pot agradar...