CRITERIS D’AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació d’ EOE

  • Comportament, activitats i assistència: 1 punt (El comportament restarà de les activitats)
  • EXAMEN: 9 punts dels quals 8 són de la matèria explicada en l’avaluació i 1 punt d’una selecció de les avaluacions anteriors. La part pràctica seran 3 punts i la teòrica 5 punts.
  • Cal 5 punts per a aprovar l’examen i l’avaluació. La nota s’obtindrà ponderant els dos apartats.

Criteris d’avaluació d’ ECONOMIA

  • Comportament, activitats i assistència: 1’5 punt (El comportament restarà de les activitats)
  • EXAMEN: 8,5 La part pràctica seran 50% punts i la teòrica 5%.
  • Cal 5 punts per a aprovar l’examen i l’avaluació. La nota s’obtindrà ponderant els dos apartats anteriors.

Et pot agradar...