Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2

BLOC I

ARITMÈTICA I ÀLGEBRA

Unitat 1

Unitat 2

Unitat 3

Matrius

Determinants

Sistemes d’Equacions

BLOC II

GEOMETRIA

Unitat 4

Unitat 5

Unitat 6

Unitat 7

Vectors en l’Espai

Rectes i Plans en l’Espai

Problemes Mètrics en l’Espai

Llocs Geomètrics en el Pla i en l’Espai

BLOC III

FUNCIONS

Unitat 8

Unitat 9

Unitat 10

Unitat 11

Unitat 12

Unitat 13

Unitat 14

Límits de Funcions

Continuïtat

Derivades. Tècniques de Derivació

Aplicació de les Derivades

Representació de Funcions

Càlcul de Primitives

La integral Definida. Aplicacions


Et pot agradar...