Informàtica

Dins la programació de Tecnologia, una part important és la Informàtica. Així doncs, els nostres alumnes l’aprenen en la nostra Aula, la Biblioteca i les Aules específiques d’Informàtica. Es distribueixen per parelles i van alternant-se en la realització del treball que han de realitzar.

Els programes i els temes que treballem són els següents:

1er ESO

L’ordinador i els seus components.

 1. Hardware i software.

 2. Com funciona un ordinador.

Dispositius d’entrada i d’eixida.

 1. Ratolí. Teclat. Monitor. Impressora.

 2. Dispositius d’emmagatzematge

Sistema operatiu Windows.

 1. Engegar i apagar l’ordinador.

 2. Maneig del ratolí.

Treball en Windows.

 1. Elements interactius.

 2. Finestres. Elements d’una finestra.

 3. Treball amb finestres.

 4. Maximitzar, minimitzar i restaurar finestres.

 5. Activar finestres obertes. Modificar la grandària d’una finestra. Moure una finestra. Tancar una finestra.

L’Explorador de Windows.

 1. Discos, arxius i carpetes. Activar carpetes o unitats de disc. Visualitzar els objectes.

Operacions amb l’explorador.

 1. Formatar un disquet. Crear carpetes.

 2. Canviar el nom d’una carpeta o un arxiu.

 3. Seleccionar, moure i copiar objectes. Eliminar objectes. Copiar objectes. Moure objectes. Recuperar objectes. Buscar objectes.

Procés de textos.

 1. WordPad.

Dibuix i disseny.

 1. Paint.

Processadors de textos.

 1. Utilitat.

 2. Microsoft Word.

Creació de documents.

 1. Guardar i modificar el treball realitzat.

 2. Retocs en el document.

 3. Correccions ortogràfiques i gramaticals.

 4. Tallar, copiar i pegar.

Modificar l’aspecte del text.

 1. Canviar el tipus de lletra.

 2. Canviar la font.

Modificar l’aspecte dels paràgrafs.

 1. Alineació.

 2. Sagnia.

Impressió de documents.

 1. Configurar la pàgina.

 2. Vista preliminar.

2on ESO

Dispositius multimèdia.

Tractament de so.

 1. Targeta de so.

 2. Tipus d’arxius de so.

Enregistrador de so.

 1. Gravar. Modificar. Unir. Mesclar.

Reproductor de Windows Media.

Vídeos digitals.

 1. Targetes capturadores de vídeo.

 2. Formats de vídeo.

 3. Reproducció.

Presentació de diapositives.

 1. Power Point.

Microsoft Excel.

 1. Llibres i fulls.

 2. Desplaçaments.

Operacions bàsiques.

 1. Introducció de dades i fórmules.

 2. Operadors i prioritats.

 3. Creació d’un llibre.

 4. Operacions amb files i columnes (inserir, eliminar, canviar l’ample, etc.).

Rangs.

 1. Operadors amb rangs (seleccionar, copiar, moure, etc.).

Aspecte del full.

 1. Formats, colors, vores, …

 2. Autoformat.

Imprimir.

Funcions.

 1. Suma.

 2. Mitjana aritmètica.

Gràfics.

 1. Tipus.

Correu electrònic.

 1. Missatges.

 2. Llibreta d’adreces. Grups de correu.

 3. Signatures i feltres. Regles de correu.

 4. Identitats.

Grups de discussió.

Creació de pàgines web.

 1. Text.

 2. Fons.

 3. Hipervincles.

 4. Imatges.

Disseny d’un lloc web.

3er ESO

Arquitectura d’ordinadors.

 1. La placa base i el microprocesador.

 2. La unitat central de processos.

 3. Busos

 4. Connectors, ports i targetes d’expansió.

 5. Memòria. Sistemes d’emmagatzematge.

Programació.

 1. Algoritmes, diagrames de flux i programes.

 2. Instruccions i sentències.

 3. Programar amb macros.

Base de dades: concepte i utilitat.

 1. Microsoft Access.

Estructura d’una base de dades.

 1. Registres, camps i dades.

 2. Tipus de camps.

Manteniment de dades.

 1. Activació, addició i supressió de registres.

 2. Localització i impressió de dades.

Objectes d’una base de dades.

 1.  Taules.

 2. Consultes.

 3. Formularis.

 4. Informes.

Correu Electrònic.

 1. Direcció de correu electrònic.

 2. Estructura d’un missatge.

 3. Correu web.

Outlook Express.

 1. Crear i configurar u compte de correu electrònic.

Xerrades en línia (xats).

MSN Messenger.

Microsoft Meeting.

Comunitats virtuals.

Documents HTML.

 1. Etiquetes.

 2. Creació de documents HTML.

Microsoft FrontPage.

 1. Vistes.

 2. Creació d’un lloc web.

 3. Taules.

 4.  Imatges.

 5. Hipervínculs.

 6. Mapes imatges.

 7. Publicar un lloc web.

4rt ESO

Full de càlcul

Organització i gestió

 1. Pressupostos.

 2. Gestió.

 3. Control i planificació de tasques.

 4. Confecció de factures.

Simulacions

 1. Estudi experimental de la caiguda lliure.

 2. Creació d’una empresa.

 3. Taules de veritat.

Base de dades amb Excel

 1. Gestió d’un poliesportiu.

Enquestes

Tabulació i gràfics.

Xàrcies d’ordinadors

 1. Topologia.

 2. Protocol.

Maquinari necessari en una xarxa.

 1. Targetes o adaptadors de xarxa.

 2. Mitjans de connexió d’ordinadors.

 3. Hub i router.

Configuració de xarxes en Windows XP

Compartir recursos en una xarxa.

 1. Compartir carpetes.

 2. Buscar equips.

 3. Compartir impressores.

Internet.

 1. Proveïdors.

 2. Protocol TCP/IP.

 3. Adreça IP.

 4. Noms de domini.

Connexions a Internet.

 1. Connexió XTC. Connexió XDSI. ADSL.

 2. Connexió via satèl·lit.

Connexió d’accés telefònic a xarxes.

Et pot agradar...