Materials de treball de Hume

 

David Hume Ramsay 1766

“Soy, o mejor, era (pues éste es el estilo que debo ya utilizar al hablar de mí mismo, y que me anima a contar mis sentimientos), era – digo – un hombre de cordial disposición, con dominio de mí mismo, de humor franco, social y jovial, capaz de sentir amistad, pero poco susceptible de enemistarme con nadie, y de gran moderación en todas mis pasiones. Ni siquiera el ansia de fama literaria, mi pasión dominante, ha agriado en ningún momento mi carácter, a pesar de mis frecuentes desengaños. Han aceptado mi compañía lo mismo el joven y despreocupado que el estudioso y hombre de letras; y así como he sentido particular placer en la compañía de damas discretas, tampoco he tenido quejas del recibimiento que siempre me han dispensado…” David Hume, Mi vida (1776)

 

 

David Hume (Edimburg, 1711-1776) és un filòsof modern i il·lustrat, el pensament del qual s’emmarca en el corrent filosòfic anomenat empirisme.

De Hume treballarem a classe dos textos:

Extracte del Tractat de la naturalesa humana (Abstract) (1740), paràgrafs 1-25. Exclosos: Prefaci i des del paràgraf 26 (des de «Després d’haver consignat aquest extrem…») fins al final.

Investigació sobre els principis de la moral, Apèndix 1 «Sobre el sentiment moral» (1751).

 

A continuació teniu els enllaços als següents documents:

 

Com a introducció al pensament de Hume, vos recomane el video amb el capítol del programa de divulgació filosòfica “La aventura del pensamiento”, presentat per Fernando Savater, dedicat a la filosofia de David Hume. http://www.youtube.com/watch?v=HILJUJsxxdI&;feature=related

 

Conceptes:

ciència de la naturalesa humana (o ciència de l’home o filosofia moral) – metafísica – experiència – raó – imaginació – moral – hipòtesis – percepcions, impressions i idees – passió – sentiment – principi de la “còpia” – innatisme de les idees – criteri empirista del significat – demostracions i probabilitats – relacions d’idees i qüestions de fet – inferència de la causa a l’efecte (causalitat) – connexió necessària – principi d’uniformitat de la natura – costum – creença – substància – raó – món exterior – jo, ànima o identital personalDéufenomenismeescepticismeocasionalisme (cartesians, Malebranche) – sentiment moral- virtut i vici – fins de les accions humanes – utilitat

 

Qüestions resoltes:

 

 Propostes de redacció (qüestió 3 de l’examen):

 • L’experiència i la validesa del coneixement humà (PAU, setembre 2001)
 • Elements del coneixement humà segons Hume (PAU, juny 2002) Empirisme i principi de causalitat en Hume (PAU, juny 2003, juny 2004 i setembre 2004)
 • Ciència de la naturalesa humana i empirisme en Hume (PAU, juny 2005 i juny 2008)
 • Empirisme i escepticisme en Hume (PAU, setembre 2008)
 • Sentiment i moralitat en Hume (PAU, juny 2010)
 • Raó i sentiment en Hume.
 • Filosofia natural i filosofia moral.

 

Propostes per a la preparació de la qüestió 4 de l’examen:

 • Intel·lectualisme moral (Sòcrates-Plató) i emotivisme moral (teoria del sentiment moral) (Hume).
 • Significat d’Idea en Plató i Hume.
 • La creença per a Plató i per a Hume.
 • Context il·lustrat de la concepció moral de Hume.
 • Importància de l’Educació per a Plató i Hume.
 • Actualitat de Hume.
 • Diferències fonamentals entre Racionalisme i Empirisme.
 • Analític i sintètic en Hume i Kant.
 • Crítica de la metafísica en Hume i Nietzsche.

 

 

 

 

 

 

 

Et pot agradar...