Apostant per les energies renovables

l’ies sant vicent ferrer
aposta per les energies renovables

Plaques al terrat
Plaques i el Campanar
El pavelló
Terrat 1
Terrat 2
El Campanar i la Capella
 
Un exemple a seguir:
les plaques solars instal·lades, al nostre Institut,
produeixen electricitat per al poble d´ALGEMESÍ.

El desenvolupament de l´energia solar fotovoltaica possibilita la transformació de la llum solar en electricitat. L´electricitat obtinguda d´aquesta forma no sols té les mateixes utilitats que l´electricitat de qualsevol altra procedència (pot procedir de les Centrals Nuclears, de les Tèrmiques, ..etc.) sinó que, a més, presenta importants avantatges; entre els quals podem destacar dos: primer, aquest sistema de produir electricitat no allibera, a l´atmosfera, gasos contaminants com els òxids de sofre, el CO, o l´afamat CO2 ( per la seva elevada participació en el Canvi Climàtic); i segon, utilitza una font energètica que no s´esgota, depén de la llum solar i, com sabem, s´hi renova cada dia; per això, aquesta font energètica, és qualificada de RENOVABLE; tot al contrari del que ocorre amb les fonts energètiques basades en el Carbó o en el Petroli (cada litre de Petroli consumit és un litre menys que queda a la Terra).

Els aparells utilitzats per aquests objectius són les plaques solars fotovoltaiques, les quals s´hi col·loquenals sostres dels edificis (cas del nostre Institut) o directament sobre el sòl (aquest és el cas dels anomenats Parcs Solars); és a dir, en llocs ben il·luminats per SOL i, així, aconseguir la màxima producció d´electricitat.

Avui el rendiment d´aquestes plaques s´acosta al 30%, per la qual cosa poden transformar en electricitat quasi el 30% de l´energia solar que reben, o siga, poden arribar a produir fins 30 kW.h per cada placa i per mes. Cada kW.h produït d´aquesta manera significa un kW.h NO produït a partir d´energies NO RENOVABLES (com el Carbó, per exemple). Basant-nos en què per a produir un kW.h d´electricitat fan falta uns 0.6 Kg de Carbó, arribem a la conclusió que per cada mes i per cada placa podem estalviar-nos la combustió d´uns 18 kg de Carbó. A més evitarem l´emissió d´uns 15 Kg de CO2 a l´atmosfera per placa i per mes; i, aleshores, també contribuirem en la lluita per evitar el Canvi Climàtic.

Aquests efectes positius sobre el Medi Ambient justifiquen qualsevol actuació (pública o privada) encaminada cap a la necessària transició envers les fonts energètiques poc contaminants, com ho són les RENOVABLES; tot açò justifica que considerem l´actuació del nostre Institut, IES Sant Vicent Ferrer, com un exemple a seguir; així, col·locant-se al capdavant del poble pot promoure que altres entitats (públiques o privades) ens imiten.

Emiliano Garcia,

Cap del Departament de Biologia-Geologia.
 

Et pot agradar...