Pautes per al comentari de Vicent Andres Estelles

 

IES Sant Vicent Ferrer. Algemesí

Departament de Valencià, 2012

professora: Bàrbara Peris

Literatura 1r. de Batxillerat. 2a. Avaluació

 

Pautes per a la realització del comentari del llibres de poesia.

Llibre de Meravelles de Vicent Andrés Estellés

 

 

Parts del treball:

 

1r.- Breu introducció sobre l’autor, amb biografia, corrent literari al qual pertany, estil i principals obres. (És molt important que citem el lloc d’on hem tret la informació!)

 

2n..- Comentari general del llibre:

 

– Explicació del títol, parts de l’obra, temes que tracta i característiques del seu estil.

 

 

3r.- Comentari de poemes:

 

A.- cal elegir un poema i comentar-lo d’acord amb l’esquema de comentari de text de poesia.

(No cal copiar el texto, però sí posar, al costat del títol del poema. el número de la pàgina).

En finalitzar el comentari de text, també farem un comentari personal.

 

B.- copiar, tant siga a mà com amb l’ordinador, els textos complets de dos poemes.

Cal fer un comentari personal on expliquem per què ens ha cridat l’atenció el poema.

 

Normes:

El treball ha de tindre portada, on han de figurar totes les dades de l’alumne i del treball, inclosa la data, de manera ordenada i clara.

 

Utilitzarem lletra Arial 12, amb un interlineat de 1,5.

 

És molt important que citem el lloc d’on hem tret la informació. Les normes de citació bibliogràfica estan penjades al web de l’institut, al Departament de Valencià.

 

Quan comencem el comentari de cada poema ho farem en un full nou. Els poemes que copiem, al full sols hi posarem el poema; el comentari el farem en un altre full.

 

Et pot agradar...