Cessament interins

Comunicat de Conselleria d’Educació referent al
CESSAMENT DEL PERSONAL INTERÍ

El personal docent interí podrà descarregar la seua resolució de cessament des del 30/06/12 i podrà consultar la dita resolució des del 27/06/12 en la següent adreça:https://appweb.edu.gva.es/SID/
A més, els interins en vacant cessats a 30 de juny en aplicació del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, podran consultar la data a partir de la qual podran sol·licitar al Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el reconeixement de la prestació per desocupació.

Et pot agradar...