The Goerudio Project

Els sistemes educatius Europeus s’enfronten a dos reptes comuns:

 • Els alumnes de secundària i formació professional experimenten una manca de motivació quan estudien matèries de l’àrea de ciències.
 • El professorat necessita trobar metodologies innovadores per augmentar l’interès de l’alumnat a l’hora d’estudiar les assignatures científiques

Basant-se en aquest context, la Comissió Europea ha finançat aquest projecte dins el programa Lifelong Learning Programme (KA4 Dissemination and Exploitation of Results, and Exchange of Good Practice).

objectiu

L’objectiu del projecte és crear una comunitat d’aprenentatge a Europa formada per professors de matèries científiques i estudiants disposats a identificar:

 • Solucions per superar els principals obstacles a l’hora d’estudiar assignatures de l’àrea de ciències
 • Mitologies d’ensenyament innovadores per a les assignatures científiques.

grups destinataris

El projecte està dirigit a:

 • Professors d’assignatures de ciències
 • Estudiants d’assignatures de ciències
 • Polítics del sector d’educació

ACTIVITATS PRINCIPALS

Les activitats principals del projecte són:

 • Creació d’una xarxa Europa de professors i alumnes de l’àrea de ciències
 • Compartir informació sobre els principals obstacles a l’hora d’ensenyar i estudiar les assignatures científiques.
 • Identificació i revisió de projectes o iniciatives existents per ensenyar les matèries científiques d’una manera més interactiu i innovador
 • Realització de recursos educatius per a les assignatures de l’àrea de ciències
 • Organització de workshops nacionals per compartir els recursos educatius realitzats.

resultats

 • Xarxa de professors i alumnes de en els 7 països involucrats en el projecte.
 • Recull d’experiències del professorat de matèries científiques.
 • Base de dades amb materials revisats en l’àmbit de l’ensenyament de matèries científiques.
 • debats transnacionals

Recursos realitzats pel professorat i l’alumnat

 • seminaris nacionals

Et pot agradar...