Fem un motoret elèctric

Fem un motoret elèctric

En aquest taller aprendrem com fabricar un xicotet motor elèctric. Per això farem servir una pila d’1,5 V amb la coberta metàl∙lica i soldarem als extrems unes peces de fil d’aram en forma de ganxo mitjançant un soldador i una mica d’estany. Una vegada soldades les peces enganxarem un petit imant de neodimi, que tot i ser menut, és molt potent. L’imant es col∙locarà enga

motoretTobada2016

nxat a la meitat del cos de la pila. D’altra banda, amb fil de coure farem una peça en forma de cercle, amb tres voltes, que acabarà amb el fil recte a cada extrem. Aquesta peça serà la part mòbil de motor. La posarem descansant en els ganxos de manera que el cercle quede davant de l’imant i el motor estarà enllestit.

Només ens hem de preocupar d’ajustar manualment les posicions de totes les peces perquè la part mòbil de coure comence a rodar a gran velocitat.

 

Et pot agradar...