Admissió Batxillerat

ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT
CURS 2016/17

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS:
FINS EL 2 DE JUNY

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD:

1 MODEL DE SOL·LICITUD
2 FOTOCÒPIA DEL D.N.I. O DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
3 (ESO) CERTIFICAT ACADÈMIC (fins EL 29 de juny qui aprove tot en juny i 6 de juliol, la resta)
3 (Batxillerat) CERTIFICACIÓ ON CONSTE LA NOTA MITJANA OBTINGUDA EN l’ESO (fins EL 29 de juny qui aprove tot en juny i 6 de juliol, la resta)

Et pot agradar...