Admissió de l’alumnat de Batxillerat Curs 2017/18

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS: FINS EL 31 DE MAIG

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD:

  1. MODEL DE SOL·LICITUD
  2. FOTOCÒPIA DEL D.N.I. O DEL LLIBRE DE FAMÍLIA
  3. CERTIFICACIÓ ON CONSTE LA NOTA MITJANA OBTINGUDA EN l’ESO (fins el 7 de juliol)

Et pot agradar...