Proves A2 – Primera Fase

Aquesta setmana s’han realitzat les proves per obtindre el certificat de nivell bàsic d’idiomes A2 en Francés i Anglés. A partir del 22 de febrer, es publicaran al tauler d’anuncis els resultats i informació del dia i ordre d’actuació de l’examen d’Expressió Oral.

Proves de certificació A2

Et pot agradar...