Accés a Càtedra

Procés de 2018

Presentació de mèrits

ORDRE 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

 

Procès de 2012

Selecció definitiva, després dels recursos, per al Cos de Catedràtics (26_feb_2016)

Relació definitiva d’aspirants seleccionats per al Cos de Catedràtics

Llistat d’aspirants seleccionats d’accés als cossos de catedràtics de Secundària i EOI

Llistat definitiu de puntuacions  (Més informació)

Llistat provisional de puntuacions (Juny_2014)

Llistat de puntuacions obtingudes pels aspirants al procediment d’accés als cossos de catedràtics (2012)

Et pot agradar...