Admissió a Cicles Formatius 2018/19

Els terminis de presentació de sol·licituds d’admissió en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior començaran el proper 18 de maig. La sol·licitud de preinscripció a Cicles es realitzarà telemàticament des de la pàgina web de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

  • Sols es pot realitzar una única sol·licitud indicant els centres i cicles en que estigues interessat/ada.
  • El document imprés que genera l’hauràs de presentar en la secretaria del centre que sol·licites en primera opció.

Els terminis establerts són els següents:

  • Presentació: Del 18 al 31 de Maig
  • Llistats Provisionals: 10 de Juliol
  • Llistats Definitius: 17 de Juliol
  • Presentació del requisit acadèmic: Del 20 al 27 de Juny (Ordinari) i fins el 9 de juliol (extraordinari)
  • Matrícula: Fins el 27 de Juliol

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Et pot agradar...