Calendari d’admissió Curs 2019/2020

ESO I BATXILLERAT

SOL·LICITUDS: DEL 21 AL 30 DE MAIG

La sol·licitud se pot realitzar telemàticament des de la web de Conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

Sols se pot realitzar una sol·licitud, encara que pots seleccionar més d’un centre

El document imprès que genera quan fas la sol·licitud s’ha de presentar en la secretaria del centre que has demanat com a primera opció

La documentació que cal aportar és:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o del Llibre de Família
  • Requisit Acadèmic: Certificat de Promoció (per a ESO), Certificat de Nota Mitja d’ESO (per a Batxillerat) S’ha de presentar abans del 3 de juliol
  • La pròpia sol·licitud

LLISTES PROVISIONALS: 11 DE JULIOL

RECLAMACIONS DAVANT LA DIRECCIÓ DEL CENTRE: DE L’11 AL 15 DE JULIOL

LLISTES DEFINITIVES: 18 DE JULIOL

MATRÍCULA: FINS EL 26 DE JULIOL


CICLES FORMATIUS

SOL·LICITUDS: DEL 16 AL 29 DE MAIG

La sol·licitud se pot realitzar telemàticament des de la web de Conselleria

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Sols se pot realitzar una sol·licitud, encara que pots seleccionar més d’un centre

El document imprès que genera quan fas la sol·licitud s’ha de presentar en la secretaria del centre que has demanat com a primera opció

La documentació que cal aportar és:

  • Fotocòpia del DNI de l’alumne
  • Requisit Acadèmic  S’ha de presentar abans del 28 de juny (ordinària) o 5 de juliol (extraordinària)
  • La pròpia sol·licitud

LLISTES PROVISIONALS: 9 DE JULIOL

RECLAMACIONS DAVANT LA DIRECCIÓ DEL CENTRE: DEL 9 A L’11 DE JULIOL

LLISTES DEFINITIVES: 16 DE JULIOL

AL·LEGACIONS: DEL 16 AL 18 DE JULIOL

MATRÍCULA: FINS EL 30 DE JULIOL

CRITERIS D’ADMISSIÓ:

GRAU MITJÀ

Accés directe: nota mitja ESO. Tindran preferència els qui en convocatòria final ordinària per a l’obtenció del títol d’ESO o equivalent, o convocatòria final ordinària del cicle formatiu reunisquen els requisits acadèmics o bé els hagueren obtingut en cursos anteriors.

Dels qui accedisquen per Formació Professional Bàsica tindran preferència les sol·licituds dels qui hagueren cursat el títol professional bàsic que s’indica per a cada cicle formatiu de grau mitjà en l’annex V-c de l’ordre 18/2016.

Accés per prova: les sol·licituds se prioritzaran en funció de la nota.

GRAU SUPERIOR

Accés directe: les sol·licituds se prioritzaran en funció de l’expedient acadèmic. Tindran preferència els qui en convocatòria final ordinària per a l’obtenció del títol de Batxillerat o equivalent, o convocatòria final ordinària del cicle formatiu reunisquen els requisits acadèmics o bé els hagueren obtingut en cursos anteriors.

Dins de la quota d’accés directe els criteris de prioritat per a cada cicle estan indicats en la primera columna del quadre de l’annex V-a de l’ordre 18/2016.

Dins de la quota d’accés per estar en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional tindran prioritat, ordenats segons la nota mitjana, les sol·licituds dels qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional.

Accés per prova: la certificació indicarà l’opció o opcions superades i les famílies o cicles a què dona accés. Aquestes sol·licituds s’ordenaran de major a menor qualificació.

Et pot agradar...