Categoria: Alumnat

PDFRedo

Prova homologada A2

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS PER PART DE L’ALUMNAT QUE CURSA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL FINS EL 23 DE...