Categoria: Professorat

Congrés FPERE 2018

El passat 17 i 18 de maig, es va realitzar el Congrés FPERE de “Formació Professional en l’era 4.0” al Palau de la Música de valència. Una representació dels professors dels cicles d’Informàtica va...

Accés a Càtedra

Procés de 2018 ORDRE 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials...