Categoria: Matemàtiques

Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Matrius Determinants Sistemes d’Equacions BLOC II GEOMETRIA Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Unitat 7 Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai Llocs...

MACS2

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1. Matrius 2. Determinants 3. Sistemes d’Equacions Lineals 4. Programació Lineal   BLOC II. FUNCIONS 5. Funcions. Límits i Continuïtat 6. Derivades 7. Aplicacions de les Derivades 8. Representació de...

MACS1

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Números Reals Matemàtiques Financeres Polinomis i Fraccions Alqebraiques Equacions i Sistemes Inequacions     BLOC II ANÀLISI Funcions Interpolació Límits i Continuïtat...