Categoria: Departaments

MACS1

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Números Reals Matemàtiques Financeres Polinomis i Fraccions Alqebraiques Equacions i Sistemes Inequacions     BLOC II ANÀLISI Funcions Interpolació Límits i Continuïtat...

Benvinguts

Benvinguts a la web  del Departament de Música de l’Ies Sant Vicent Ferrer Comencem el curs 2011-2012, i a partir d’aquest moment aquest lloc serà un espai per compartir amb els alumnes totes aquelles...

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Criteris d’avaluació d’ EOE Comportament, activitats i assistència: 1 punt (El comportament restarà de les activitats) EXAMEN: 9 punts dels quals 8 són de la matèria explicada en l’avaluació i 1 punt d’una selecció...

Components

Components del Departament de Filosofia: Francesc Benedí (blog) Sílvia Gómez (Cap de Departament)