Categoria: Departaments

Exercicis de repàs de Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Sistemes d’Equacions. Mètode de Gauss Matrius Determinants Resolució de Sistemes mitjançant Determinants BLOC II. GEOMETRIA Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai...

Evercicis de repàs de Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Successions 3.Àlgebra BLOC II. TRIGONOMETRIA I NÚMEROS COMPLEXOS 4.Resolució de triangles 5.Funcions i fórmules trigonomètriques 6.Números complexos BLOC III. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 7.Vectors 8.Problemes afins...

Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Equacions, sistemes i inequacions BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 3.Trigonometria 4.Vectors 5.Geometria analítica plana 6.Còniques 7.Nombres complexos BLOC III. ANÀLISI 8.Funcions, límits i continuïtat 9.Funcions elementals...