Categoria: Departaments

Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Equacions, sistemes i inequacions BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 3.Trigonometria 4.Vectors 5.Geometria analítica plana 6.Còniques 7.Nombres complexos BLOC III. ANÀLISI 8.Funcions, límits i continuïtat 9.Funcions elementals...

Materials

  LÀMINES Làmines 1BAT Làmines 2BAT Làmines III Làmines IV Iniciació dièdric Visualització Acotació I Acotació II

Enllaços

ENLLAÇOS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA-GEOLOGIA TESTS de la web de José Luis Sánchez Guillén. Professor de Biologia i Geologia I.E.S. PANDO – OVIEDO email: biogeo_ov@msn.com BIOMOLÈCULES NUCLI 1 AIGUA NUCLI 2 GLÚCIDS NUCLI 3...

MACS2

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1. Matrius 2. Determinants 3. Sistemes d’Equacions Lineals 4. Programació Lineal   BLOC II. FUNCIONS 5. Funcions. Límits i Continuïtat 6. Derivades 7. Aplicacions de les Derivades 8. Representació de...