Avaluacions

Avaluació Zero

 • ESO: 4 d’Octubre

1a Avaluació

 • Batxillerat: 13 de desembre
 • Cicles Formatius: 20 de desembre
 • ESO (1r,2n,3r): 20 de desembre
 • ESO (4t): 13 de desembre

2a Avaluació

 • Batxillerat: 14 de març
 • Cicles Formatius (1r CF): 21 de març
 • Cicles Formatius (2n CF): 28 de febrer (FINAL)
 • ESO (1r): 22 de març
 • ESO (2n,3r): 21 de març
 • ESO (4t): 14 de març

Avaluació Final

 • Batxillerat (1r): 13 de juny
 • Batxillerat (2n): 23 de maig
 • Cicles Formatius (1r CF): 13 de juny
 • Cicles Formatius (2n CF): 23 de maig (FCT)
 • Cicles Formatius (2n CF): 30 de maig (Projectes)
 • ESO (1r): 19 de juny
 • ESO (2n): 18 de juny
 • ESO (3r): 14 de juny
 • ESO (4t): 13 de juny

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r): 29 de juny
 • Batxillerat (2n): 22 de juny
 • Cicles Formatius (1r CF): 29 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 22 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 15 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 22 de juny (Projectes)
 • ESO (1r,2n,3r,4t): 29 de juny

Avaluació de Pendents

 • Batxillerat (2n): 2 de maig
 • Cicles Formatius: 28 de febrer
 • ESO (2n,3r,4t): 2 de maig