Avaluacions

… Actualitzant informació per al Curs 2017/18 …

Curs 2016/17

1a Avaluació

 • Batxillerat: 14 de desembre
 • Cicles Formatius: 21 de desembre
 • ESO: 21 de desembre

2a Avaluació

 • Batxillerat: 22 de març
 • 1r Cicles Formatius: 29 de març
 • ESO: 29 de març

Avaluació Final

 • 2n Cicles Formatius: 10 de març
 • Pràctiques i projecte 24 de maig
 • 2n de Batxillerat: 24 de maig
 • 1r Batxillerat: 19 de juny
 • 1r Cicles Formatius: 19 de juny
 • ESO: 19 de juny

Avaluació Extraordinària

 • 2n de Batxillerat: 26 juny
 • 2n Cicles Formatius: 3 maig

Avaluació de pendents de cursos anteriors

 • Batxillerat: 3 de maig
 • ESO: 3 de maig
 • 1r Cicles: 8 de març