Avaluacions

Avaluació Zero

 • ESO: 1 i 2 d’Octubre

1a Avaluació

 • Batxillerat: 17 de desembre
 • Cicles Formatius: 19 de desembre
 • ESO : 18 i 19 de desembre

2a Avaluació

 • Batxillerat: 11 de març
 • Cicles Formatius (1r): 13 de març
 • Cicles Formatius (2n CGFM): 6 de març (FINAL)
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 27 de febrer (FINAL)
 • ESO : 12 i 13 de març

Avaluació Final

 • Batxillerat (1r): 13 de juny
 • Batxillerat (2n): 22 de maig
 • Cicles Formatius (1r CF): 13 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 22 de maig (FCT)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 15 de maig (FCT 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 22 de maig (Projecte 1a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 14 de juny (FCT 2a convocatòria)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 21 de juny (Projecte 2a convocatòria)
 • ESO: 13, 17 i 18 de juny

Avaluació Extraordinària

 • Batxillerat (1r): 28 de juny
 • Batxillerat (2n): 21 de juny
 • Cicles Formatius (1r CF): 28 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 21 de juny
 • Cicles Formatius (2n CFGS): 14 de juny (mòduls)
 • Cicles Formatius (2n CFGS): Curs 2019/2010 (Projectes i FCT)
 • ESO: 28 de juny

Avaluació de Pendents

 • Batxillerat (2n): 8 de maig
 • Cicles Formatius (2n CFGM): 6 de març
 • Cicles Formatius (2n CGFS): 27 de febrer
 • ESO (2n,3r,4t): 8 de maig