Llibres de Text

Els llibres per al curs 2018-19són els següents:

Nota: Els llibres següents no entren en la Xarxa de Llibres:
-Workbook d’Anglès,
-Cahier d’exercices de Francès,
-Activitats d’Educació Plàstica i Visual

Cicles Formatius: una volta començat el curs es comunicarà la llista de llibres.