IES Sant Vicent Ferrer Blog

Intercanvi amb Neuss (Alemanya)

Nou alumnes del centre participaren en l’intercanvi amb alumnes alemanyes en companyia del director, Enrique Cebolla i el professor Emiliano Garcia. Ha sigut un viatge molt profitós tant per millorar la parla anglesa com...

Admissió de l’alumnat de l’ESO Curs 2017/18

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PREINSCRIPCIONS: FINS EL 31 DE MAIG DOCUMENTS QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE FER LA SOL·LICITUD: MODEL DE SOL·LICITUD FOTOCÒPIA DEL D.N.I. O DEL LLIBRE DE FAMÍLIA CERTIFICAT ACADÈMIC...