IES Sant Vicent Ferrer Blog

Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Matrius Determinants Sistemes d’Equacions BLOC II GEOMETRIA Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Unitat 7 Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai Llocs...

Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Equacions, sistemes i inequacions BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 3.Trigonometria 4.Vectors 5.Geometria analítica plana 6.Còniques 7.Nombres complexos BLOC III. ANÀLISI 8.Funcions, límits i continuïtat 9.Funcions elementals...

Evercicis de repàs de Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Successions 3.Àlgebra BLOC II. TRIGONOMETRIA I NÚMEROS COMPLEXOS 4.Resolució de triangles 5.Funcions i fórmules trigonomètriques 6.Números complexos BLOC III. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 7.Vectors 8.Problemes afins...

Materials

  LÀMINES Làmines 1BAT Làmines 2BAT Làmines III Làmines IV Iniciació dièdric Visualització Acotació I Acotació II