IES Sant Vicent Ferrer Blog

Exercicis de repàs de 4rtESO

4 ESO – MATEMÀTIQUES ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Polinomis 3.Equacions i Sistemes 4.Inequacions i Sistemes GEOMETRIA 5.Semblança 6.Trigonometria 7.Problemes mètrics 8.Geometria analítica FUNCIONS 9.Successions. Límits de successions 10.Funcions 11.Límits de funcions. Continuïtat 12.Estudi...

Informàtica

Dins la programació de Tecnologia, una part important és la Informàtica. Així doncs, els nostres alumnes l’aprenen en la nostra Aula, la Biblioteca i les Aules específiques d’Informàtica. Es distribueixen per parelles i van...

grefusa2011

Excursions

CURS 2010-11 1r ESO Visita a les instal·lacions de GREFUSA, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i dinar al centre comercial El Saler.(8 de febrer) (Fotos) 2n ESO Visita a...

Exercicis de repàs de Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Sistemes d’Equacions. Mètode de Gauss Matrius Determinants Resolució de Sistemes mitjançant Determinants BLOC II. GEOMETRIA Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai...