IES Sant Vicent Ferrer Blog

Imatges

IMATGES DEL Departament de BIOLOGIA-GEOLOGIA   VIII OLIMPÍADA BIOLOGIA (2011) Finalistes de la VII Olimpíada de Biologia Marina Esteve Cerdà (a la dreta amb un familiar) Marina amb la professora Susi Matoses Diploma acreditatiu...

2ESO

2 ESO – MATEMÀTIQUES 1. Els nombres enters 2. Potències i arrels quadrades 3. Fraccions i decimals 4. Expressions algebraiques 5. Equacions 6. Sistemes d’equacions 7. Magnituds proporcionals 8. Funcions: propietats globals 9. Funcions...

4ESO

4 ESO – MATEMÀTIQUES ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Polinomis 3.Equacions i Sistemes 4.Inequacions i Sistemes GEOMETRIA 5.Semblança 6.Trigonometria 7.Geometria analítica FUNCIONS 8.Successions. Límits de successions 9.Funcions 10.Límits de funcions. Continuïtat 11.Funcions elementals 12.Iniciació...