IES Sant Vicent Ferrer Blog

Aula Taller Tecnologia

– L’aula: És la zona de planificació i estudi. Destinada a realitzar estudis i elaborar la documentació corresponent. – El taller: És la zona de treball. On es realitzarà l’experimentació, la construcció del projecte...

Hegel: la història universal

“Així com el germen conté la naturalesa completa de l’arbre i el sabor i la forma del seus fruits, així també els primers rastres de l’esperit contenen virtualiter la història sencera. Segons aquesta determinació...

La determinació de la consciència (Marx)

Al segle XIX, la consideració d’allò que som es complica. I si la consciència estiguera determinada per processos més amplis que la comprometen només com a part d’ells? I si fora només un “reflex”,...

Activitats Curs 2010-11

IV Concurs de Fotografia FOTOGRAFIES PREMIADES 1r cicle ESO 2n cicle ESO 1r Premi 2n Premi 3r Premi 1r Premi 2n Premi 3r Premi CARLOS RODRIGUEZ JOAN ALANDETE CLIMENT ANDREA LLACER JAKI BELEN FERRAGUD...