IES Sant Vicent Ferrer Blog

2ESO

2 ESO – MATEMÀTIQUES 1. Els nombres enters 2. Potències i arrels quadrades 3. Fraccions i decimals 4. Expressions algebraiques 5. Equacions 6. Sistemes d’equacions 7. Magnituds proporcionals 8. Funcions: propietats globals 9. Funcions...

4ESO

4 ESO – MATEMÀTIQUES ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Polinomis 3.Equacions i Sistemes 4.Inequacions i Sistemes GEOMETRIA 5.Semblança 6.Trigonometria 7.Geometria analítica FUNCIONS 8.Successions. Límits de successions 9.Funcions 10.Límits de funcions. Continuïtat 11.Funcions elementals 12.Iniciació...

Exercicis de repàs de 4rtESO

4 ESO – MATEMÀTIQUES ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Polinomis 3.Equacions i Sistemes 4.Inequacions i Sistemes GEOMETRIA 5.Semblança 6.Trigonometria 7.Problemes mètrics 8.Geometria analítica FUNCIONS 9.Successions. Límits de successions 10.Funcions 11.Límits de funcions. Continuïtat 12.Estudi...

Informàtica

Dins la programació de Tecnologia, una part important és la Informàtica. Així doncs, els nostres alumnes l’aprenen en la nostra Aula, la Biblioteca i les Aules específiques d’Informàtica. Es distribueixen per parelles i van...