IES Sant Vicent Ferrer Blog

Exercicis de repàs de Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Sistemes d’Equacions. Mètode de Gauss Matrius Determinants Resolució de Sistemes mitjançant Determinants BLOC II. GEOMETRIA Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai...

Matemàtiques 2 (2on Bat)

MATEMÀTIQUES 2 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Matrius Determinants Sistemes d’Equacions BLOC II GEOMETRIA Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Unitat 7 Vectors en l’Espai Rectes i Plans en l’Espai Problemes Mètrics en l’Espai Llocs...

Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Equacions, sistemes i inequacions BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 3.Trigonometria 4.Vectors 5.Geometria analítica plana 6.Còniques 7.Nombres complexos BLOC III. ANÀLISI 8.Funcions, límits i continuïtat 9.Funcions elementals...