IES Sant Vicent Ferrer Blog

Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Equacions, sistemes i inequacions BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 3.Trigonometria 4.Vectors 5.Geometria analítica plana 6.Còniques 7.Nombres complexos BLOC III. ANÀLISI 8.Funcions, límits i continuïtat 9.Funcions elementals...

Evercicis de repàs de Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.Números reals 2.Successions 3.Àlgebra BLOC II. TRIGONOMETRIA I NÚMEROS COMPLEXOS 4.Resolució de triangles 5.Funcions i fórmules trigonomètriques 6.Números complexos BLOC III. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 7.Vectors 8.Problemes afins...

Materials

  LÀMINES Làmines 1BAT Làmines 2BAT Làmines III Làmines IV Iniciació dièdric Visualització Acotació I Acotació II

Enllaços

ENLLAÇOS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA-GEOLOGIA TESTS de la web de José Luis Sánchez Guillén. Professor de Biologia i Geologia I.E.S. PANDO – OVIEDO email: biogeo_ov@msn.com BIOMOLÈCULES NUCLI 1 AIGUA NUCLI 2 GLÚCIDS NUCLI 3...