IES Sant Vicent Ferrer Blog

Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic 2016

Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic en Primària i Secundària Curs 2015-16 de la Conselleria d’Educació La Direcció General d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació ha concedit aquest premi als alumnes OMAR ABDERRAMAN...