IES Sant Vicent Ferrer Blog

Matrícula de juny

Novetats sobre la matrícula de l’ESO. La matrícula de l’ESO per al Curs 2017-18 per als centres adscrits (Cervantes i Blasco Ibáñez) es pot formalitzar directament en el nostre centre. No cal acudir a l’Ajuntament.

Nous ordinadors als Cicles Formatius

Aquesta setmana s’ha procedit a instal·lar una nova dotació d’ordinadors que vindrà a completar i millorar les infraestructures disponibles al centre a disposició dels alumnes de Cicles Formatius de la Família d’Informàtica i Comunicacions....

Xarxa Llibres i Llibres de text 2017/18

Benvolguts/des pares/mares, cas que el vostre fill ó filla participe en la xarxa de llibres, cal indicar-vos les següents observacions: 1.– Heu de reservar el lot de llibres, fins el divendres 28 de juliol,...