IES Sant Vicent Ferrer Blog

Horaris Exàmens Extraordinaris 2017

Horari dels Exàmens Extraordinaris: ESO, Batxillerat i Alumnes amb pendents de l’ESO Cicles Formatius 1er Curs Horari d’atenció a Pares/Mares i Alumnat: DIMECRES 28 DE JUNY DE 17:00 A 18:30 HORES DIJOUS 29 DE...

Preinscripció a la Universitat 2017

Notes importants a tenir en compte per a la preinscripció universitària. El departament d’orientació ha habilitat l’aula d’informàtica per ajudar-vos i resoldre els dubtes per a fer la preinscripció. La clau que vos facilitaren...

Notes i reclamacions del Selectiu 2017

Des d’aquest portal podeu consultar, imprimir i reclamar les notes del selectiu. L’accés s’ha de fer amb l’etiqueta i les claus que us donaren el primer dia del selectiu https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec

Xarxa Llibres 2017

Enllaç per emplenar la documentació: Per a l’alumnat que NO ha participat en el Programa Xarxa de Llibres SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL D’INCORPORACIÓ EN LA XARXA DE LLIBRES (Sol·licitud sense certificat digital. Tramitar telemàticament) Més...