IES Sant Vicent Ferrer Blog

Intercanvi amb Neuss (Alemanya)

Nou alumnes del centre participaren en l’intercanvi amb alumnes alemanyes en companyia del director, Enrique Cebolla i el professor Emiliano Garcia. Ha sigut un viatge molt profitós tant per millorar la parla anglesa com...