IES Sant Vicent Ferrer Blog

Accés a Càtedra

Procés de 2018 ORDRE 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials...

Pràctiques d’empresa FCT a ICFC

El nostre alumne Víctor Fernández acaba hui les seues pràctiques d’empresa al mòdul de FCT en l’empresa Alzirenya d’Ice Cream Factory Comaker que va començar en març. Després de dos mesos la seua valoració...