IES Sant Vicent Ferrer Blog

PDFRedo

Prova homologada A2

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS PER PART DE L’ALUMNAT QUE CURSA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL FINS EL 23 DE...

Xarxes socials i fracàs escolar

Nova xerrada a càrrec d’Ignacio Campillos sobre la relació entre les xarxes socials i el fracàs escolar. El dimecres 16 de gener a la Biblioteca el centre.