IES Sant Vicent Ferrer Blog

Mesures urgents referents a Educació

BOE 21 d’abril de mesures urgents en matèria d’Educació “Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.”