IES Sant Vicent Ferrer Blog

Tema 3. Les adiccions

Documentació sobre les drogues: guia editada per la Delegació del Govern per al Plan Nacional sore Drogas, del Ministeri de Sanitat i Consum (pdf) “Todo sobre las drogas”. Reportatge del diari El País sobre...

Mesures urgents referents a Educació

BOE 21 d’abril de mesures urgents en matèria d’Educació “Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.”