Sant Vicent
Direcció General de Centres Docents    
Pagina inicial Zona reservada al Professorat mestre@casa Correu electrònic   Canal iessantvicent a Youtube   Accés al moodle  
revista Mapa Història | Professorat | Ampa | Alumnat | Consell Escolar | Equip Directiu | Biblioteca | Qualitat | Blog
Anglés | Biologia i Geologia | Castellà | Dibuix | Economia | FOL | Edu. Física | Filosofia | Física i Química |
Francés | Geografia i Història | Informàtica | Llatí_Grec | Matemàtiques | Música| Orientació| Religió| Tecnologia| Valencià
Calendari Escolar | Avaluacions | Tutories | Atenció a pares | Reglament Règim Intern ESO | Batxillerats | Cicles Formatius | Llibres de Text Al centre | Eixides extraescolars | Imatges de les Activitats Informació General | Admissió | Matrícula | Tràmits | Beques | Impresos Informació | Empreses Col.laboradores | Documentació | Ofertes d'Empreses SUMARI_2010-11 | SUMARI_2009-10 | SUMARI_2008-09 | TOTES | Num_1 | Num_2 | Num_3 | Num_4 | Num_5 | Num_6 Mapa web | FOTOS | VÍDEOS| NOVETATS
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR


1r ESO

ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la Natura
C. Socials, Geografia i Història
Educació Física
Educació Plàstica i Visual
Tecnologies
Religió / Atenció Educativa
1 matèria optativa
Comunicació Audiovisual
Informàtica I
Segon idioma estranger
Taller de Llengua: Castellà
Taller de Llengua: Valencià
Taller de Matemàtiques
Taller de Música

INICI

2n ESO

ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la Natura
C. Socials, Geografia i Història
Educació Física
Educació per a la Ciutadania i els Drets
Música
Religió / Atenció Educativa
1 matèria optativa
Informàtica II
Segon idioma estranger
Taller de Disseny
Taller de Llengua: Castellà
Taller de Llengua: Valencià
Taller de Matemàtiques
Taller de Tecnologies

INICI

3r ESO

ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
C. Socials, Geografia i Història
Educació Física
Biologia / Geologia
Física / Química
Educació Plàstica i Visual
Música
Tecnologia
Religió / Atenció Educativa
1 matèria optativa
Cultura Clàssica
Dramatització / Teatre
Informàtica III
Laboratori de Biologia i Geologia
Laboratori de Física i Química
Orientació i Iniciació Professional
Segon idioma estranger
Taller de Llengua: Castellà
Taller de Llengua Estrangera
Taller de Llengua: Valencià
Taller de Matemàtiques

INICI

4t ESO

ÀREES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
C. Socials, Geografia i Història
Educació Ètico-Cívica
Educació Física
Religió / Atenció Educativa
Taller Monogràfic d'Investigació
3 àrees optatives
Biologia i Geologia
Educació Plàstica i Visual
Física i Química
Informàtica IV
Llatí
Música
Segon Idioma Estranger
Tecnologia

INICI

Diversificació Curricular(4t ESO)

ÀREES ÀREES OPTATIVES
Àmbit Lingüístic i Social
Àmbit Científic
Àmbit Pràctic
Anglés
Educació Ètico-Cívica
Educació Física
Religió / Atenció Educativa
Treball Monogràfic d'Investigació
3 àrees optatives
Educació Plàstica i Visual
Informàtica IV
Música
Tecnologia

INICI

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ I ESTUDIS ALS QUE ES POT ACCEDIR

A la superació de 4t d'ESO s'obté el Títol de Graduat en Educació Secundària. La titulació permet continuar estudiant o, com que l'alumne ja tindrà 16 anys o més, també pot optar per incorporar-se al món laboral.

Pot estudiar:

Un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, o bé, una de les tres modalitats de Batxillerat establertes i, obtenint el Títol de Batxiller, pot accedir a la Universitat o fer un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Parc Salvador Castell, 16   46.680 Algemesí  Tel: 96 242 1424 - 96 242 5372   Fax: 96 248 0632    mail: 46001199@edu.gva.es

Amb la tecnologia de Traductor de Google
webmaster@iessantvicent.com