Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

 

BannerAMPA

 

itaca


  EU flag-Erasmus

 

4t ESO Física i Química

Apunts 4t ESO Cultura Científica

MATERIALS D'ESTUDI Presentacions (PPT) Altres
0-Presentació X Conté instruccions per AVALUACIÓ
1-L'Univers i la Terra

X

Comentaris pel·lícula 2001

 STELLARIUM (planisferi)

2-Nous materials X
3-Fixisme i exolucionisme

X

La creació segons el Gènesi amb comentaris 

4-Salut i estils de vida

X

Preguntes sobre la pel·lícula Planta 4

5-Sostenibilitat

X

 

COMPLEMENTS:

Evolució humana:
El origen del hombre - National Geographic

 

 

 

 

MATERIALS DE TREBALL Tipus  Descripció ESTAT Enllaços
Activitat 1 (1a AV)  GRUP CONSTEL·LACIONS I PLANETES  TANCAT
Activitat 2 (1a AV) INDIVIDUAL Comentari pel·lícula THE MARTIAN TANCAT 

 

 

Activitat 3 (2a AV) GRUP

VIDA SALUDABLE

 

Activitat 4 (2a AV) INDIVIDUAL

Comentari llibre

 

Activitat 5 (3a AV) GRUP

NOUS MATERIALS

 TANCAT

Activitat 6 (3a AV) INDIVIDUAL

Comentari pel·lícula "DIAMANTE DE SANGRE"

 ACTIU


 

 

MATERIALS COMPLEMENTARIS Enllaços
Microevolució X
Joc dels gens X
Codi genètic X
Presentacions CMC (J. M. Llort) X
Materials CMC del MEC
(equip de treball de l'IES) 
X

Apunts 4t ESO Física i Química

4t ESO Física i Química

PROGRAMES-GUIA
NOVA EDICIÓ 2016

SUBSTITUEIXEN EL LLIBRE DE TEXT 

Guions de
pràctiques 
Presentacions 
Portada PORTADA FÍSICA I QUÍMICA 4t
Complements ANNEX GENERAL

Magnituds, mesures i imprecisions

(tema transversal)

0. MAGNITUDS, MESURES I IMPRECISIONS
El moviment 1. EL MOVIMENT MUA Galileu MOTION
Les forces 2. LES FORCES

Hooke

Newton

Forces gravitatòries 3. FORCES GRAVITATÒRIES Apolo 13 

Forces gravitatòries

Gravitation

English-valencià VOCABULARY

Forces en fluids 4. FORCES EN FLUIDS Fluids

Forces Inside Fluids

English-valencià VOCABULARY

Treball i energia 5. TREBALL I ENERGIA
Energia i calor 6. ENERGIA I CALOR

Taula periòdica i enllaç químic

7. TAULA PERIÒDICA I ENLLAÇ QUÍMIC

 

Formulació inorgànica

8. FORMULACIÓ INORGÀNICA

Reaccions químiques

9. CÀLCULS EN REACCIONS QUÍMIQUES

Química orgànica

10. LA QUÍMICA DEL CARBONI